Tips på site


Måste bara tipsa om en bra sida.

På "Roslagen" kan du läsa om allting som händer här, olika evenmang, vad du kan se och göra osv. Du kan läsa om städerna, bruken, skärgården och mycket annat. Där kan du också hitta boende. Dessutom kan du boka såväl boende som evenemang och aktiviteter online. Perfekt för den som planerar en resa till Roslagen!

Om Norrtälje

Norrtälje kommun är hjärtat i Roslagen. Här hittar du en idyllisk stadskärna, öppet landskap och en fantastisk skärgård. I Norrtälje finns 10 000 öar, 56 000 invånare och på sommaren blir vi dubbelt så många. Norrtälje ligger bara en timme från Stockholm city och det är nära till både Uppsala och Arlanda. Möjligheter, tillväxt och framtidstro hittar du hos oss.

Ortsnamnet:


Namnet skrevs 1298 in Telgium samt 1409 Norra Tælgha. Detta har i doktrinen ansetts stå för ett med tälja besläktat namn på inbyggare: "deras som bor vid inskärningen", med vilket avses "vid den långa viken".

"Telgium", "Tælgha" eller helt enkelt "Tälje", är också anledningen till att ankaret i stadsvapnet har placerats som det gjort. Ankaret ser när det hänger på detta sätt ut som ett "T", den första bokstaven i stadens historiska namn.

Historia:


Man har funnit omkring 225 fornlämningar inom den gamla stadsgränsen. Det rör sig om gravar från yngre järnåldern. Det finns två fornborgar och en runristning.


Redan på 1200-talet fanns en handelsplats vid Norrtäljeviken. Staden grundades 1622 av Gustav II Adolf och knappt hundra år senare 1719 brändes staden ner av ryssarna under Stora nordiska krigets slutskede, ett öde som drabbade ett stort antal svenska sjöstäder på 1700-talet. Detta drama har i många år skildrats i krönikespelen, en utomhusteater som hållits på lilla torget. Där ligger även de mest kända byggnaderna, de Wallinska gårdarna som byggdes på 1730-talet. 1844 grundades ett gyttjebadhus i Norrtälje vilket gjorde staden till en populär badort i regionen.


Stadsbild:


Norrtälje ligger vid Norrtäljevikens inre del och omges av småbruten odlingsbygd.


Det område som utgjorde Norrtälje stad till 1970 (då stadskommunen uppgick i Norrtälje kommun) och Norrtälje församling till 2000 (då församlingen uppgick i Norrtälje-Malsta församling) avgränsas i väster av Lommarsundet. Här låg Roslagens luftvärnsregemente, Lv3. I söder går gränsen i dalgången mellan Kyrksjön i Frötuna församling och Kvisthamraviken av Norrtäljeviken. I öster går gränsen i Broströmmens mynning i Norrtäljeviken. Här ligger Långgarns villaområde. I norr går gränsen strax norr om Norrtälje kriminalvårdsanstalt samt Vinglebacke vid riksväg 76. Härifrån går gränsen ut i sjön Lommaren.


Mitt igenom staden flyter Norrtäljeån som sedan mynnar i Norrtäljeviken. I Norrtäljes hamn ligger ångbåten S/S Norrtelje sedan 28 juli 1968. Båten levererades år 1900 till Norrtelje ångfartyg AB och har trafikerat ett flertal sträckor bland annat till Åland. Idag är ångbåten en restaurang. Restaurangen och dess personal medverkade i ett avsnitt av TV-programmet Kniven mot strupen under 2009.


Norrtälje har en välbevarad fabriksmiljö från 1900-talets första hälft, Pythagoras industrimuseum. Den gamla motorfabriken ligger centralt belägen och var en gång Norrtäljes största industriföretag. Idag är den gamla fabriken ett av landets bäst bevarade industriminnen med sin kompletta produktionslinje med bevarade ritningar och maskiner.


Den relativa närheten till Stockholm har gjort Norrtälje till en ort med många pendlare. Ett stort antal fritidshus finns inom kommunen. Sommartid är Norrtälje en turistort.


I Norrtälje ligger Norrtäljeanstalten, ett av Sveriges största och säkraste fängelser.


Kommunen:


Norrtälje kommun är en kommun i Stockholms län. Centralort är Norrtälje.


Kommunen är under befolkningstillväxt. Från 1985 till 2010 har folkmängden ökat med ca 33 %. Under sommaren är antalet boende i kommunen större, då sommarboende flyttar in i den stora mängd fritidshus som finns i kommunen. Av kommunens drygt 56 000 invånare bor ca 31 % i tätorten Norrtälje, ca 26 % i övriga tätorter, ca 11 % i någon småort och ca 32 % utanför ort.


Sveriges Kommuner och Landsting definierar kommunen inom kommungruppen "turism- och besöksnäringskommuner" [3]. Det beror på att antalet fritidshus per invånare är 0,44 vilket överstiger gränsen 0,20.


Sedan 1 januari 2005 inkluderas kommunen formellt i Stor-Stockholm.


Information hämtad ifrån:
Norrtälje kommuns hemsida
Wikipedia: Norrtälje
Wikipedia: Norrtälje kommun


Roslagen sommaren 2010

Här kommer ett litet bildspel som jag gjorde som uppgift för några månader sen. Vi skulle använda bilder vi tagit med t ex mobilkamera (därav bildkvalitén) och sätta ihop till ett bildspel, eller liknande. Såhär blev resultatet i alla fall!